Het Witte Plein

Witte Plein

HOMEPAGE HET WITTE PLEIN


thuis

manifest

ondersteuners

programma

verslag

impressies

persberichten

in het nieuws

benefietfeest

 


Op 2 februari 2002 vond in Amsterdam het huwelijk plaats van Willem-Alexander en Maxima. Tegenstanders en critici van de monarchie presenteerden die dag op Het Witte Plein (Koningsplein in Amsterdam) een alternatief programma. De bezwaren van comite Het Witte Plein staan in het manifest "Tijd voor een ander geluid".

In comite Het Witte Plein werken diverse organisaties en individuen samen. Verder hebben vele honderden mensen via email en post hun steun aan Het Witte Plein laten weten. Tijdens het koninklijk huwelijk op 2 februari bezochten ongeveer 1.500 personen de protestmanifestatie op Het Witte Plein.

Op deze website treft u informatie aan van acties, bijeenkomsten en activiteiten van comite Het Witte Plein rondom het huwelijk in 2002. Zie ook de persberichten en de artikelen in de pers over de Witte Plein manifestatie tijdens het huwelijk op 2 februari 2002.

LAATSTE NIEUWS:

Republikeinen willen formatie zonder Koningin

De koningin moet geen rol spelen in de formatie van een nieuw kabinet. Het is te gek dat heel Nederland op 22 januari 2003 gaat stemmen en dat de dag erna de koningin de richting van de formatie bepaald. Er is geen staatsrechtelijke noodzaak voor de fractievoorzitters om de Koningin tevragen een (in)formateur aan te wijzen. De Kamer moet de (in)formateur aanwijzen.

Op donderdag 23 januari 2003 gaan republikeinen bij Paleis Noordeinde het gebrek aan democratie in de formatieperiode aan de kaak stellen onder het motto:

Geen monarchie maar democratie

Naast het oproepen van de fractievoorzitters vooral niet de democratie te grabbel te gooien, richt Het Witte Plein bij het paleishek een checkpoint BEA op als teken van het einde van de democratische zone.

In een volwassen democratie, waarin vrije burgers hun stem bewust uitbrengen is geen plaats voor een erfelijk staatshoofd dat een sturende rol in de formatie vervult. Juist op zo'n cruciaal tijdstip in ons democratisch proces moet de volksvertegenwoordiging spreken. Het Nieuw RepublikeinsGenootschap roept samen met het Comite Witte Plein de nieuwe Kamerleden op in de Kamer tot de aanwijzing van een formateur te komen.


Sleutelen aan de Nederlandse democratie is morrelen aan de monarchie. Het koningshuis staat een verdere democratisering van ons staatsbestel in de weg. Een door de Kamer aangewezen formateur zou de rol van de Koningin terugdringen. Een direct gekozen minister-president zou een sterkere positie hebben, zeker ook tegenover het staatshoofd. Een gekozen burgemeester is allereerst loyaal aan zijn lokale kiezers en minder aan de Kroon. Er komt misschien een referendum in Nederland, maar kwesties rondom het Koningshuis worden uitgesloten. Elke verdere democratisering van Nederland is niet in het belang van het Koningshuis. Onze politici hebben niet de moed dit te doorbreken en de invloed van de kiezer uit te breiden ten koste van de monarchie. Daarmee is Nederland geen voldragen democratie.

Het Nieuw Republikeins Genootschap telt landelijk meer dan 800 leden. Het republikeinse gedachtegoed biedt inspiratie voor een diepgaande democratisering van onze staatsinrichting. De vereniging heeft als doel, op democratische wijze, de regeringsvorm van Nederland een republikeinse en democratischer grondslag te doen verlenen.

Comite Het Witte Plein organiseerde op 2 februari 2002 een van de grootste antimonarchistische demonstratie van de afgelopen jaren. Ruim 1500 vierden feest op Het Witte Plein in Amsterdam. Het platform stelt zich ten doel een kritisch geluid te laten horen tegenover de vermeende oranjeconsensus.

 

 

 


Advocaat Pestman dient klacht in Politieoptreden 02-02-02

Advocaat Michiel Pestman heeft namens 12 personen een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman over het buitensporige politieoptreden rond het kroonprinselijk huwelijk op 2 februari 2002.

Uit de klacht:

Op 2 februari 2002 traden in Amsterdam Willem-Alexander en Maxima in het huwelijk. Deze plechtigheid ging niet alleen gepaard met veel publiciteit, maar ook met voor Nederland ongekende veiligheidsmaatregelen. Onderdeel van deze maatregelen was ook een uiterst stringent optreden tegen 'dissonante' geluiden.


De hieronder opgesomde verzoekers zijn allen op of rond 2 februari 2002 met de politie in aanraking gekomen omdat ze op een of andere wijze kritiek hadden geuit. Deze kritiek richtte zich niet alleen op het instituut van de monarchie. Ook het niet-onomstreden verleden van de vader van Máxima vormde voor een aanzienlijk deel van de verzoekers reden openlijk stelling te nemen tegen het huwelijk. Het huwelijk was voor sommige demonstranten ook simpelweg een aanleiding om opnieuw publieke aandacht te vragen voor het lot van de vele duizenden die in de jaren zeventig en tachtig het slachtoffer zijn geworden van de Argentijnse junta.

Rond het huwelijk heeft de Amsterdamse politie, onder aanvoering van de plaatselijke driehoek, onvoldoende ruimte gelaten voor de ook door verzoekers geuite meningen. Op grond van art. 112 Sr. (dat belediging van de vermoedelijke troonopvolger strafbaar stelt) is de politie rond 2 februari 2002 tegen verzoekers opgetreden; nu eens door spandoeken in beslag te nemen of te verscheuren, dan weer door hen aan te houden en voor korte tijd vast te houden.

Hierbij dient te worden aangetekend dat dit optreden van de politie, op twee uitzonderingen na, niet tot veroordeling van verzoekers heeft geleid .

Verzoekers zijn van mening dat het politieoptreden rond het huwelijk tegen hen in strijd is geweest met de vrijheid van meningsuiting, zoals die onder meer in art. 10 EVRM en art. 7 Grondwet is verankerd, en om die reden als onbehoorlijk moet worden aangemerkt.

  


Debat in Paradiso over de Witte Water Werper

Download de Flyer van het debat op 16 mei 2002 in Paradiso over de Witte Water Werper hier (154 kb)Afdruk van de Dam 27 januari 2002

Afdruk van De Dam wordt decor Witte Plein op 02-02-02 Kunstenaar Netty Gelijsteen levert eigen bijdrage aan alternatief huwelijksfeest.

Voorbereidende actiebijeenkomst

De Actiebijeenkomst en het benefiet op 12 januari 2002 in de oude filmacademie was een groot succes! Iedereen die er was: bedankt! Kijk voor foto's en een persverslag hier.

 
 

 

POSTER WITTE PLEIN (377 kb)

 

 

thuis | manifest | ondersteuners | programma | verslag 02-02-02 |
impressies van deelnemers | persberichten | in het nieuws | benefietfeest

email: info(at)hetwitteplein.nl