Witte Plein

Banner Witte Plein

thuis

manifest

ondersteuners

programma

verslag

impressies

persberichten

in het nieuws

benefietfeest

VERSLAG VAN MANIFESTATIE HET WITTE PLEIN

Op 2 februari 2002 organiseerde comité Het Witte Plein een grote manifestatie in Amsterdam tijdens het kroonprinselijk huwelijk.
Op deze pagina vind je informatie over die dag.

 

- Bekijk hier de poster met de aankondiging van Het Witte Plein (377 kb)

- Lees hier de berichten in de pers

- Bekijk hier wat deelnemers van het Witte Plein over de dag schreven


 

 


PERSBERICHT 03-02-2002

COMITE VERHEUGD OVER GROTE OPKOMST WITTE PLEIN

Comite Het Witte Plein is verheugd over de grote opkomst zaterdag op de manifestatie Het Witte Plein op het Koningsplein. Bij de doorkomst van de Gouden Koets langs het plein waren ruim 1500 demonstranten aanwezig op het plein. De demonstranten lieten een luidruchtig protest horen door naar Argentijns voorbeeld op potten en pannen te slaan. Het comite noemt het aantal demonstranten op Het Witte Plein opvallend groot in vergelijking tot het aantal oranjefans in de stad (de NS heeft zaterdag maar 16.000 mensen naar Amsterdam vervoerd).

2000 Euro voor de Dwaze Moeders

Het Witte Plein-protest is uitgegroeid tot een van de grootste anti-monarchistische demonstraties van de afgelopen jaren. Op het Witte Plein was gisteren van 10 uur in de ochtend tot 3 uur 's middags een programma met sprekers en muziek. In een grote tent was een informatiemarkt ingericht. Op het plein werd ook geld ingezameld voor het Nationaal Geschenk Mensenrechten Argentinie. In totaal werd zo'n 2000 Euro opgehaald voor projecten in Argentinie die verwand zijn met dat van de Dwaze Moeders. De opbrengst kwam ondermeer uit de verkoop van speciaal gemaakte lithografie-afdrukken die kunstenaar Aat Veldhoen gisteren verkocht op het plein.

Aad Veldhoen en Luud Schimmelpennink

Boos over onrechtmatige arrestaties van demonstranten

Comite Het Witte Plein is boos over de arrestatie van demonstanten die gisteren langs de route zijn gearresteerd op basis van belediging van het koningshuis. In totaal werden zo'n 15 mensen om die reden opgepakt. Tien van die demonstranten bleek ten onrechte te zijn opgepakt vlak voordat de Gouden Koets langskwam. Ze werden dan ook gisterenavond rond zes uur (zonder dagvaarding) alweer vrijgelaten na tussenkomst van een advocaat.Een van deze demonstranten was een vrouw (60) die met een bord met de tekst "Liever een dwaze moeder,dan een domme prins" langs de route aan de Singel stond. Ze werd vijf uur vastgehouden op het hoofdbureau en kwam pas vrij na tussenkomst van advocaat Michiel Pestman. Comite Het Witte Plein is boos dat door de tien preventieve arrestaties de vrijheid van meningsuiting gisteren tijdens het koninklijk huwelijk is ingeperkt.

 
 


PERSBERICHT JANUARI 2001

TIJD VOOR EEN ANDER GELUID

Op 2 februari vindt in Amsterdam het huwelijk plaats van Willem-Alexander en Maxima. De binnenstad zal tijdelijk volop in het teken staan van dit Oranje-evenement. Tegenstanders en critici van de monarchie presenteren die dag op Het Witte Plein een alternatief programma.


De gemeente Amsterdam heeft minstens 2,27 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het koninklijke huwelijk. Kosten noch moeite wordt gespaard om de binnenstad in het rood-wit-blauw en oranje te steken. De wereld mag via het tv-scherm aanschouwen hoe trots Nederland wel niet is op haar koningshuis. Maar niet iedereen is onder de indruk van het publieke optreden van de Oranjes en het charmeoffensief van de wuivende en glimlachende Mŕxima. Rondom de monarchie spelen allerlei vragen die in het aanzwellende feestgedruis onder tafel lijken te geraken. En dat zou onterecht zijn.

Vragen als...

* Waarom houden de Oranjes vast aan hun privileges rondom de maatschappelijk omstreden hofjacht?
* Waarom ontvangt het koningshuis (belastingvrij) jaarlijks enkele miljoenen van de staat terwijl men een eigen vermogen heeft van miljarden?
* Waarom gaan voor de naturalisatie van Maxima alle deuren open die voor de duizenden illegalen in dit land gesloten blijven?
* Waarom onderhouden de Oranjes al decennialang banden met regeringsleiders met een slechte reputatie op het gebied van de mensenrechten?
* Waarom denken vele politici dat met het wegblijven van Jorge Zorreguieta bij het huwelijk er geen kou meer aan de lucht is?
* Waarom kan de koningin op basis van erfopvolging invloed uit oefenen op de politiek?
* Waarom accepteren we in onze democratie dat de functie van het staatshoofd nog steeds niet democratisch gelegitimeerd is?

Witte hoofddoek symbool van Dwaze Moeders

Het zijn deze vragen die tijdens een politiek-culturele manifestatie op Het Witte Plein aan de orde zullen worden gesteld. Naast culturele bijdrages van cabaretiers, muzikanten, bands en dichters nodigen we verschillende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en actiegroepen uit. In interview-vorm zullen zij nader ingaan op bovenvermelde vragen. Uiteindelijk willen we zien te bereiken dat de zwakste plekken van de monarchie zullen worden blootgelegd.

Comité Het Witte Plein bestaat niet enkel uit republikeinse organisaties; er zitten ook groepen bij die de monarchie willen aanpassen opdat het beter past binnen een parlementaire democratie.

Op het Witte Plein verrijzen tenten en een open podium. Het programma loopt min of meer parallel aan dat van het huwelijk. We beginnen dan ook om tien uur 's ochtends en zullen doorgaan tot drie uur in de middag. Het informatieve deel van het programma zal zich tussen 11.30 en 14.00 uur afspelen.
Het is de bedoeling dat het programma live zal worden uitgezonden via de het lokale tv-station Salto. Verder zal het programma live te volgen zijn via een aantal alternatieve radiostations en internet.

Publieksvoorlichting, dat is voor ons een belangrijk doel. Hiermee hopen we te bereiken dat steeds meer mensen zullen gaan beseffen dat het toch echt niet allemaal goud is wat er blinkt aan de gouden koets. Dat de monarchie als staatsvorm dermate ondemocratisch en onrechtvaardig functioneert, dat er iets moet veranderen. Het is de hoogste tijd voor een ander geluid!

Het idee voor Het Witte Plein is geboren op een actiefestatie van de Vrije Zone. Eind mei 2001 kwamen tegenstanders en critici van de monarchie in Amsterdam bijeen voor een discussie over het gebrek aan actie op dit gebied en gebrek aan onderlinge samenwerking. Het onbehagen is slecht georganiseerd. Medewerkers van Maxipa Nee!, Jonge Socialisten, Nieuw Republikeins Genootschap en Vrije Zone stonden aan de wieg van het comité.
 


thuis | manifest | ondersteuners | programma | verslag 02-02-02 |
impressies van deelnemers | persberichten | in het nieuws | benefietfeest

email: info(at)witteplein.nl