Het Witte Plein

Witte Plein

thuis

manifest

ondersteuners

programma

verslag

impressies

persberichten

in het nieuws

benefietfeest


Manifest

TIJD VOOR EEN ANDER GELUID

Op 2 februari 2002 vindt in Amsterdam het huwelijk plaats van Willem-Alexander en Maxima. De binnenstad zal tijdelijk volop in het teken staan van dit Oranje-evenement. Tegenstanders en critici van de monarchie presenteren die dag op Het Witte Plein een alternatief programma.

De gemeente Amsterdam heeft minstens 2,27 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het koninklijke huwelijk. Kosten noch moeite wordt gespaard om de binnenstad in het rood-wit-blauw en oranje te steken. De wereld mag via het tv-scherm aanschouwen hoe trots Nederland wel niet is op haar koningshuis. Maar niet iedereen is onder de indruk van het publieke optreden van de Oranjes en het charmeoffensief van de wuivende en glimlachende Mŕxima. Rondom de monarchie spelen allerlei vragen die in het aanzwellende feestgedruis onder tafel lijken te geraken. En dat zou onterecht zijn. Vragen als...

* Waarom houden de Oranjes vast aan hun privileges rondom de maatschappelijk omstreden hofjacht?
* Waarom ontvangt het koningshuis (belastingvrij) jaarlijks enkele miljoenen van de staat terwijl men een eigen vermogen heeft van miljarden?
* Waarom gaan voor de naturalisatie van Maxima alle deuren open die voor de duizenden illegalen in dit land gesloten blijven?
* Waarom onderhouden de Oranjes al decennialang banden met regeringsleiders met een slechte reputatie op het gebied van de mensenrechten?
* Waarom denken vele politici dat met het wegblijven van Jorge Zorreguieta bij het huwelijk er geen kou meer in de lucht is?
* Waarom kan de koningin op basis van erfopvolging invloed uit oefenen op de politiek?
* Waarom accepteren we in onze democratie dat de functie van het staatshoofd nog steeds niet democratisch gelegitimeerd is?

Argentijnse drumband

Het zijn deze vragen die tijdens een politiek-culturele manifestatie op Het Witte Plein aan de orde zullen worden gesteld. Naast culturele bijdrages van cabaretiers, muzikanten, bands en dichters nodigen we verschillende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en actiegroepen uit. In interviewvorm zullen zij nader ingaan op bovenvermelde vragen. Uiteindelijk willen we zien te bereiken dat de zwakste plekken van de monarchie zullen worden blootgelegd.

Comité Het Witte Plein bestaat niet enkel uit republikeinse organisaties; er zitten ook groepen bij die de monarchie willen aanpassen opdat het beter past binnen een parlementaire democratie.

Luud Schimmelpennink en Aat veldhoen

Als lokatie voor de manifestatie hebben we onze zinnen gezet op het Spui. Begin oktober 2001 hebben we de demonstratie/manifestatie op deze plek aangemeld op het stadhuis. De gemeente echter heeft andere plannen met dit plein. Nadat burgemeester Cohen de demonstratie op het Spui heeft verboden, hebben we op 24 januari 2002 besloten naar het koningsplein uit te wijken. We zijn zeer ontstemt over de manier waarop de gemeente Amsterdam dergelijke demonstraties onmogelijk maakt, en het belang van het koningshuis altijd laat prevaleren boven dat van de burgers. We zullen dan ook bezwaar maken bij de ombudsman. Toch hebben we gekozen de demonstratie in volle glorie door te laten gaan.

Op Het Witte Plein verrijzen tenten en een open podium. Het programma loopt min of meer parallel aan dat van het huwelijk. We beginnen dan ook om tien uur 's ochtends en zullen doorgaan tot drie uur in de middag. Het informatieve deel van het programma zal zich tussen 11.30 en 14.00 uur afspelen.
Het programma zal live worden uitgezonden via de het lokale tv-station Salto. Verder zal het programma live te volgen zijn via een aantal alternatieve radiostations en internet.

 

Publieksvoorlichting, dat is voor ons een belangrijk doel. Hiermee hopen we te bereiken dat steeds meer mensen zullen gaan beseffen dat het toch echt niet allemaal goud is wat er blinkt aan de gouden koets. Dat de monarchie als staatsvorm dermate ondemocratisch en onrechtvaardig functioneert, dat er iets moet veranderen. Het is de hoogste tijd voor een ander geluid!

Het idee voor Het Witte Plein is geboren op een actiefestatie van de Vrije Zone. Eind mei 2001 kwamen tegenstanders en critici van de monarchie in Amsterdam bijeen voor een discussie over het gebrek aan actie op dit gebied en gebrek aan onderlinge samenwerking. Het onbehagen is slecht georganiseerd. Medewerkers van de Vrije Zone, Maxipa Nee!, Jonge Socialisten en Nieuw Republikeins Genootschap stonden aan de wieg van het comité.
Naast deze organisaties hebben inmiddels ook groepen als Stichting Dwaze Kroning, Hijos, de Bijstandsbond en Amsterdam Anders/Groenen zich bij het comité aangesloten. Maar ook vele personen op individuele basis, zoals Luud Schimmelpenninck, Mies Bouhuys en René Zwaap.


thuis | manifest | ondersteuners | programma | verslag 02-02-02 |
impressies van deelnemers | persberichten | in het nieuws | benefietfeest

email: info(at)witteplein.nl