Witte Plein

Witte Plein

PROGRAMMA WITTE PLEIN 02-02-2002


10.00-10.30 Los Gloriosos Intocables (Argentijnse percussie)

argentijnse percussie

10.30-10.35 Welkomstwoord; Karin Bruers (gastvrouw/presentator/Dwaze Kroning)

10.35-10.50 Hofjacht
De relatie tussen de Oranjes en de natuur heeft vaak verbazing gewekt. Zo combineerde Bernhard jarenlang het voorzitterschap van het Wereld Natuurfonds met de jacht op groot en klein wild. Ook Willem Alexander liet zich wat jagen betreft niet onbetuigd. Het verzet vanuit het koninklijk huis heeft de aanpassing van de wetgeving die een einde moest maken aan de drijfjacht, lang tegengehouden. Bezwaren hiertegen werden de laatste jaren sterker; de acties tegen de hofjacht steeds effectiever en Beatrix verloor het beschermvrouwschap van de dierenbescherming. Discussie met o.m. Harry Voss (Faunabescherming), dierenbescherming

10.50-11.10 Harry Zevenbergen (dichter), Mailin Landvreugd (comedian)

11.10-11.25 Privileges van de Oranjes
De privileges die de koninklijke familie geniet zijn talrijk. Over de soepele wijze waarop de naturalisatie van Máxima gestalte kreeg (de meeste mensen met een buitenlandse partner hebben hele andere ervaringen op dit punt). En over de manier waarop de aansprakelijkheid voor een verkeersongeval verdoezeld wordt. Discussie met o.m. Anton van Hooff (tegen rechtsongelijkheid inzake naturalisatie), Fries de Vries (Nieuw Republikeins Genootschap)

Witte Illegalen willen ook een verblijfsvergunning

11.25-11.45 Brezhnev (punk)

11.45-12.00 Rijk/arm
Over het vermogen van de koningin lopen de schattingen uiteen van 3 tot 5 miljard euro. Er zijn grote vergoedingen voor de leden van het koninklijk huis en er is sprake van een aantal belastingvrijstellingen. En in tegenstelling tot ieder ander hoeven zij hun bruiloftsfeest niet zelf te betalen. Dat dit alles pijnlijk contrasteert met de huidige situatie in Argentinië behoeft amper betoog. Discussie met o.m. Olivier Hoedeman (Corporate Europe Observatory), Kees Stad (XminY), René Danen (Amsterdam Anders / De Groenen).

12.00-12.20 Timothy (rapper), Demolition Squat (break-dance)

12.20-12.35 Argentinië (I)
De wijze waarop Willem Alexander en Máxima onlangs in het tv-interview afstand namen van het rapport Baud, toont nogmaals aan dat met het wegblijven van Jorge Zorreguieta de kou bepaald niet uit de lucht is. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van het Videlaregime is de relativering van de rol van de schoonvader in de vuile oorlog onverdraaglijk. Ook verliest het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering zijn geloofwaardigheid. Discussie met o.m. Alejandra Slutzky (HIJOS), Agnes Kant (SP/ Nationaal geschenk Argentinië), Pablo Ugarte (Latijns Amerika Centrum)

12.35-13.0 Oranje Schlagers (punkpop)

punk

13.00-13.10 Los Gloriosos Intocables

13.10-13.20 Potten en pannenprotest

13.20-13.30 Guadeloupe Urbina (zangeres)

13.30-13.45 Argentinië (II), vervolg van 12.20-12.35

13.45-14.05 Marnix van Rossem (cabaretier), Karel ten Haaf (dichter)

14.05-14.20 Republiek/monarchie
In het hart van ons staatsbestel zit een persoon die zich met majesteit laat aanspreken, die zich met lakeien omringd, die gespeend is van werkelijke democratische controle. En die behoorlijk veel invloed uitoefent. En dat die macht van het staatshoofd of van andere leden van het koninklijk huis lang niet altijd door het systeem van de ministeriële verantwoordelijkheid effectief wordt gedekt blijkt wel uit de lauwe reactie van de verantwoordelijke bewindspersoon op de uitlating van de kroonprins over het rapport Baud. Maar ook de strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel, de veronderstelde symboolwaarde en het gebrek aan helderheid in de besluitvormingsprocessen komen aan de orde. Discussie met o.m. Hans van den Bergh (publicist), Thomas von der Dunk (Nieuw Republikeins Genootschap), Leo Platvoet (Groen Links)

14.20-14.30 Nico van Apeldoorn (dichter)

14.30-14.45 Republiek/monarchie (II)
Vervolg van 14.05, alternatieve rijtoer, republikeins manifest, slotdebat

14.45-eind Toeters Zat (blazers en ritmesectie)


Alternatieve media

De tegengeluiden op Het Witte Plein zullen live via internet te volgen zijn. Daarnaast zenden diverse lokale radio- en tv-stations delen van het programma rechtstreeks uit. Een tijdelijk ingerichte studio in café De Ritz aan het Rembrandtplein fungeert als zenuwcentrum.

TV
Van 09:00 tot 18:00 (herhaling: 23:00-08:00) via Salto A1 TV (Amsterdam, Diemen, Weesp e.o.) en Salto A2 TV vanaf 12:00 (dan dus ook in Zaanstreek/Purmerend te ontvangen).

Radio
Radio 100 (FM 99.3), Radio De Vrije Keyser (FM 97.2).

Internet
De internetters kunnen kiezen uit 2 'kanalen':
- 1. Salto A1 TV (RealVideo) met live reportages vanaf Het Witte Plein, afgewisseld met de studio en andere reportages;
- 2. Witte Plein manifestatie (waarschijnlijk MP3 Audio + Webcam).


thuis
| manifest | ondersteuners | programma | verslag 02-02-02 |
impressies van deelnemers | persberichten | in het nieuws | benefietfeest

email: info(at)wittepl ein.nl